Mis me teeme?

Pastoraalnõustajad

EKNK Toompea koguduse ,,Pastoraalnõustajate meeskond“ annab nõu ja psühholoogilist tuge erinevatele vanusegruppidele - kõigile, kellel on muresid ja probleeme - abielus, koolis, perekonnas, suhetes, sotsiaalsfääris, ettevõtluses jne. Vaata meie nõustajaid ja tegevusvaldkondi.
Hingehoidlik töö ühiskonnas on üks kristliku teenimise vorme, mida tehakse inimese kui terviku parandamiseks ja hoidmiseks. See on mures inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Koos hingehoidjaga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani, ning leitakse uusi aspekte, lahendusi ja väljavaateid. 
Üldjuhul lahendab inimene oma probleeme ikka mõtlemise, otsustusvõime ja elukogemuse abil. Mõnikord võib aga siiski juhtuda, et hakatakse tammuma otsekui nõiaringis ega suudeta omal käel edasi pääseda. Sellisel juhul võib aidata teine inimene, kes vaatab probleemi kõrvalt ja võib märgata vaatenurki, mis on olukorraga kimpus olevale inimesele seni varjatuks jäänud.
Hingehoiu aluseks on kristlik (piibellik) ning holistlik (terviklik) inimesekäsitlus.
Abi andmise eesmärk on suurendada abivajaja arusaamist tema olukorrast ja võimalustest. Aidates ei püüa me abivajajat viia eemale tema elust ja vastutusest, vaid aitame tal olla kontaktis ja suhestuda tema loomuliku ümbruse ja väärtussüsteemidega. Oleme valmis toetama abivajajat tema eksistentsiaalsetes otsingutes.
Aitaja ei ole abi allikas ega lahenduste looja. Igaühe lahendused peituvad temas endas. 
Abivajajal on õigus teha ise valikuid ning langetada otsuseid oma elu küsimustes.
Soovime sind ära kuulata, palvetada sinu eest ja samas olla avatud Jumala juhtimisele. 
Iga palve aitab!
 
Nõustamisele saab registreerida telefonil +372 56 63 3668
ja e-posti aadressil:

 
Nõustaja ise võtab sinuga ühendust, et leppida kokku sobiv aeg ja koht nõustamiseks. 
 
Loe lisaks!