Mis me teeme?

Palve

Tere tulemast Toompea koguduse palveõhtule igal teisipäeval kell 18.00 teise korruse lastesaalis. Kui sul pole võimalik liituda teisipäeviti, siis julgustame sind palvetama omal valitud hetkel. Selleks oleme pannud siia lehele igakuised palveteemad. Kui sul on endal palvesoov, siis kirjuta sellest emailile: palve@toompeakogudus.ee


TOOMPEA KOGUDUSE PALVETEEMAD

SEPTEMBER 2018

 

1. Jumalateenistused

Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud ja päästetud!


2. Kodugrupid ja kogukonnad

Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad.


3. NEXTSTEP Õhtukool

Et õpilased saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et teostada julgelt Jumala tahet oma elus.


4. Alfa kursus 18. september

Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud.


5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt)

Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et Jumal tõstaks üles palvetajad, korraldajad, kuulutajad ja kogu vajaliku meeskonna, et see konverents ulatuks sadade päästmata noorteni, ja et see varustaks usklikke üle Eesti elama ärkamise elustiili.


6. Tallinna linna inimesed

Et meie linna inimestel tekiks nälg ja janu tõelise suhte järgi Jeesusega. Et Jumal korraldaks vastava usklike liikumise, üritused ja kogudused, mis teeniks meie linna inimesi.

 

DETSEMBER 2017

 

1. Kodugrupid

Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima.

 

2. Evangelism

Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus on teinud.

 

3. Lastenäidend koolidele 19. dets

Palve: Et Jumal avaks võimalusi paljudele kooli klassidele tulla laste evangeelsele jõulu-näidendile “parim jutustus” ja samuti raskustes olevate perede lastele sinna tulla ja saada muudetud läbi evangeelse sõnumi, ning luua kontakte koguduse lastega ja vanemad koguduse täiskasvanutega.

 

4. Jõulu Jumalateenistused

- Toompea jõuluõhtu teenistus 24 dets 11.00

Palve: et teenistus oleks võitud ja elusid muutva läbi murdva väega, ja et inimesed kutsuksid sõpru-tuttavaid teenistusele.

- Noorte jõulupidu 15 dets. 18.30

Palve: Et Jumal juhtataks paljud kadunud noored hinged jõlupeole ja et nad saaksid puudutatud evangeeliumi väega, ning leiaksid endale noorte keskel toetava vaimuliku pere ning kodugrupi.


5. Misjon

- Koguduse rajamine

Palve: et Jumal juhataks uue Haabersti koguduse rajamise meeskonna kokku, varustaks neid visiooni ja innukusega, ning juhataks õigeid praktilisi samme tegema elusid muutva koguduse rajamisel.

- Moto misjon

Palve: et Jumal tooks ärkamise mootorratturite sekka, läbi moto-misjonäri Jurgis Kazjava ja tema meeskonna, ja et Jumal aitaks alustada regulaarseid piiblitunde motomeestele Tallinnas.


 

SÜGIS 2017

1.​ ​Jutluste​ ​sari​ ​koguduses​ ​"KRISTUSE​ ​ELUSTIIL"

Palve: Et kogudus hakkaks elama Kristuse sarnast elustiili, julgelt, imederohkelt, palverohkelt, armastuserohkelt. Et teenistusel saaksid inimesed päästetud, tervendatud, taastatud, õnnistatud.

2.​ ​Kodugrupid

Palve: Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima.

3.​ ​Alfa​ ​kursus

Palve: Et Jumal aitaks inimestel Alfa kursuse läbi käia ning saada tugev vaimulik vundament. Palvetame, et Alfa väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, Püha Vaimuga ristitud, puudutatud ja igavesti muudetud. 

JUULI - AUGUST 2017

1. Jutluste sari koguduses "KUTSUMINE"

Palve: Et koguduse liikmed võtaksid vastu täielikult kutsumise, mis Jumal on neile seadnud. Et nad püsiksid raskustes ja testides, ja alistuksid ning lubaksid Jumalal end kasvatada küpseks jüngreiks Kristuse täisea mõõtu mööda. (Ef 4:13). 


2. Kodugrupid

Palve: Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte, ja juhi kes neid kordineeriks.

 

3. Koguduse kasv
Palume, et kogudus elaks välja Kristuse sarnast elu igapäevaselt, palvetades tervenemiste eest, ehitades sildu Jumalast kaugel olevate inimestega, ning teenides neid kas sõna, palve, vms. ja kutsuks neid kirikusse.

 

 

 

JUUNI 2017

1. Jutluste sari koguduses "ÜLELOOMULIK MAAILM"

Palve: Et kogudus õpiks käima Püha Vaimu andides, mis lähtub suhtest Jeesusega. Samuti palume, et koguduse teenistustel saaksid inimesed päästetud, tervendatud ja vabastatud ning liidetud koguduse perega.


2. Kodugrupid

Palve: Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugrupi kultuuri, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi.


3. Nelipüha teenistus (4-s juuni) + õhtune grillpidu

Palve: 

- Et Jumala Püha Vaim langeks võimsalt hommikusel nelipüha teenistusel, inimesed igatseksid Püha Vaimuga täituda ja tunda teda, ja et nad õpiksid olema sõnakuulelikud talle.
- Et koguduse grillpeole tuleks rekord arv inimesi väljaspoolt kirikut. Et koguduse liikmed saaksid innukust täis kutsuda oma tuttavaid grillpeole, et tutvustada neile kirikut, tutvustada teisi kristlasi ja tunnistada sellest mida Jumal on teinud.

 

4. Juhid ja töötegijad
Palve kõigi koguduse juhtide ja vabatahtlike vaimuliku kasvu, pere-elu ja tasakaalu eest nende elus. Ef 4:13

 

MAI 2017 

1. Jutluste sari koguduses "ARMASTUSE REVOLUTSIOON"

Palve: Et koguduse teenistustel saaksid inimesed päästetud, tervendatud ja vabastatud ning liidetud koguduse perega. Et inimesed koguduses muutuksid Kristusele sarnasemaks ja kasvaksid armastuses. Et koguduse perekondades tuleks armastuse revolutsioon, et need saaksid tugevaks ja oleksid eeskujuks teistele peredele kõikjal.


2. Kursused 

Palve:

- Abielu ettevalmistuskursus. Et kihlunud paarid sellel kursusel õpiksid üksteisega suhtlemist ja läbikäimist, mis võiks neid hästi ette valmistada abieluks.

- Tähista Tervenemist kursus. Et kursusel osalenud isikud kasvaksid edasi oma iseloomult Kristuse täisikka, ning julgustaksid järgmisi inimesi järgmisel kursusel osalema. Et Jumal juhiks uuele TT kursusele sügisel inimesi, kes sinna peaksid minema, et toimuks südametes ettevalmistus selleks (alandlikkus, murdumine). 


3. Kodugrupid

Palve: Et inimesed oleksid valmis kodugrupis võtma rohkem vastutust või valmis hakkama kodugruppi juhtima. Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugrupi kultuuri, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi.


4. Üleloomuliku õnnistuse annetus 21. mai

Palve: Et kogudus kasvaks heldemaks, õpiks usaldama Jumalat oma finantsides ja panustaks rohkem oma “varandusi taevasse”. Et inimestel kellel on eriline “annetamise and” saaksid oma annis lõkkele puhutud ja praktiseerima andmist oma täispotentsiaalis. Et see annetus aitaks võita kadunuid ja kasvatada neist jüngrid.


5. Nelipüha teenistus (4-s juuni) + õhtune grillpidu

Palve: 

- Et Jumala Püha Vaim langeks võimsalt hommikusel nelipüha teenistusel, inimesed igatseksid Püha Vaimuga täituda ja tunda teda, ja et nad õpiksid olema sõnakuulelikud talle.
- Et koguduse grillpeole tuleks rekord arv inimesi väljaspoolt kirikut. Et koguduse liikmed saaksid innukust täis kutsuda oma tuttavaid grillpeole, et tutvustada neile kirikut, tutvustada teisi kristlasi ja tunnistada sellest mida Jumal on teinud.


APRILL 2017

1. Jutluste sari koguduses "ARMASTUSE REVOLUTSIOON" 

Palve: Et koguduse teenistustel saaksid inimesed päästetud, tervenadatud ja vabastatud ning liidetud koguduse perega. Et inimesed koguduses muutuksid Kristusele sarnasemaks ja kasvaksid armastuses. Et perekoguduse perekondades tuleks armastuse revolutsioon need saaksid tugevaks ja oleksid eeskujuks teistele peredele.

2. Kursused

Palve:
Alfa. Et Jumal aitaks inimestel Alfa kursuse läbi käia kursus ning saada tugev vaimulik vundament endale alla. Palvetame, et Alfa väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, Püha Vaimuga ristitud, puudutatud ja igavesti muudetud.
Tähista Tervenemist. Et TT kursusel osalejad saaksid vabaks kõigest oma minevikus, ning astuksid tervena Jumala täiusliku plaani sisse.
Avasta grupp. Et Jumal Juhiks inimesed kursusele, kes vajavad oma vaimulikus elus Jumala sõna vundamenti alla ehitada. Et nad saaksid julgustatud, ja juurutatud Jumala sõnasse, ning hakkaksid kasvama noorte kristlastena.
Abielu ettevalmistuskursus. Et Jumal Juhiks õiged paarid kursusele. Et kihlunud paarid sellel kursusel õpiksid üksteisega suhtlemist ja läbikäimist, mis võiks neid hästi ette valmistada abieluks.

3. Kodugrupid

Palve: Et inimesed oleksid valmis kodugrupis võtma rohkem vastutust või valmis hakkama kodugruppi juhtima. Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugrupi kultuuri, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. 

4. Film "FURIOUS LOVE" 07. Mai

PalveEt inimesed kes peaksid seda filmi nägema võiksid tulla ja näha ja saada muudetud.

MÄRTS 2017

1. Jutluste sari koguduses "IGAVESED VÄÄRTUSED"

Palve: et iga üksikisik panustaks oma elu väärtustesse, mis kestavad igavesti. Palvetame, et koguduses saaksid ruumi tegevused, mis kannavad vilja, ehitavad tulevikku ja täidavad Kristuse misjonikäsku.

2. Kursused

Palve:
- Alfa. Et Jumal aitaks inimestel Alfa kursuse läbi käia kursus ning saada tugev vaimulik vundament endale alla. Palvetame, et Alfa väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, Püha Vaimuga ristitud, puudutatud ja igavesti muudetud.
- Tähista Tervenemist. Et TT kursusel osalejad saaksid vabaks kõigest oma minevikus, ning astuksid tervena Jumala täiusliku plaani sisse.
- Avasta grupp. Et Jumal Juhiks inimesed kursusele, kes vajavad oma vaimulikus elus Jumala sõna vundamenti alla ehitada. Et nad saaksid julgustatud, ja juurutatud Jumala sõnasse, ning hakkaksid kasvama noorte kristlastena.

3. Kodugrupid

Palve: Et inimesed oleksid valmis kodugrupis võtma rohkem vastutust või valmis hakkama kodugruppi juhtima. Et Jumal aitaks koguduses üles ehitada tugeva kodugrupi kultuuri, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. 

4. Film "Do you Believe?" 26 märts

PalveEt inimesed kes peaksid seda filmi nägema võiksid tulla ja näha ja saada muudetud.

 

VEEBRUAR 2017
1. Jutluste sari "KES TEGI JUMALA" koguduses
Palve: Et seeriat tuleksid kuulama inimesed kes on sellest huvitatud, et koguduse liikmed kutsuksid inimesi kirikusse sellel kuul ja Jumal saaks puudutama inimesi. 

2. Filmiõhtu "God's not dead 2" 5 veebruar
Palve: 
Et inimesed kes peaksid seda filmi nägema võiksid tulla ja näha ja saada muudetud. Et reklaam filmiõhtust jõuaks erinevate kanalite kaudu huvilisteni: 
- tänavatel flaikude jagamisel,
- reklaam "kesklinna sõnumites",
- reklaam sotsiaalmeedias,
- koguduse liikmete isiklikud kutsumised. 

3. Lahe laste laupäev 11 veebruar
Palve: 
Et üritusele tuleks lapsi, kes vajavad lootust Jeesusest. Et Jumala ligiolu puududaks seal inimesi, ja et meeskond oleks ühtne, ja teeniks kõiki kokku tulnuid. 

4. Alfa kursus 14 veebruar
Palve: Et Jumal juhiks õiged inimesed kursusele ja aitaks neil pühenduda ja läbi käia kursus.

5. Kodugrupi seminar 16 veebruar
Palve: Et inimesed oleks valmis kodugrupis võtma rohkem vastutust või valmis hakkama kodugruppi juhtima. Et Jumal aitaks ehitada koguduses üles tugeva kodugrupi kultuuri, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine.

JAANUAR 2017
1. Jutluste sari "MAAILMA MUUTEV KOGUDUS" koguduses
Palve: Et kogudus saaks innustust kaasas olema sellega mida Jumal tahab teha läbi oma koguduse. 

2. Paast meeste eest. Võtame 3 päeva et paastuda meeste eest.
Palve: 
- Et koguduses mehed alanduksid ja võtaksid vastutust
- et uued mehed saaksid päästetud ja jüngerdatud
- et ühiskonnas mehed võtaksid vastutust oma perede ees!

3. Abieluks ettevalmistus kursus
Palve: Et kihlunud paarid sellel kursusel õpiksid üksteisega suhtlemist ja läbikäimist, mis võiks neid hästi ette valmistada abieluks.

4. Evangelismi seminar
Palve: Et koguduse inimesed võtaksid osa evangelismi seminarist, ja et nad saaksid julgustatud selles osas kus nendel on võimalused oma lugu tunnistada ja evangeeliumi jagada. Et evangelismi kultuur koguduses elavneks laiemalt, ja et kogudus kutsuks julgelt inimesi, alfale, kogudusse, filmiõhtutele. 

DETSEMBER 2016
1. 
Palve: 

 

NOVEMBER 2016
1. Jutluste sari "Emotsionaalne tervis" koguduses
Palve: Et Jumal tervendaks kogudust emotsionaalselt ja annaks muutust meie omavahelistes suhetes ja nende tervenemist.
Palvevastus:
13.11.2016. Koguduses osad vabatahtlikud räägivad omavahel avatult probleemidest. Osad inimesed on näinud vajadust oma sisemisele tervenemisele ja on huvitatud Tähista Tervenemist kursuse materjalidest. 

2. Filmiõhtu "Julged".
Palve:  Et kogudus tuleks kaasa väljakutsega tuua vähemalt üks tuttav filmiõhtule, kes vajab seda sõnumit sealt isade teemalisest märulfilmist. Et Jumal puudutaks kõiki selle filmi läbi, ja et isad muutuksid Jumalakartlikuks ja muudaksid oma suhtumist pereellu. Et uskmatud inimesed saaksid puudutatud ja astuksid Kristusele sammu lähemale.
Palvevastus:
13.11.2016. Üks uskmatu isa kes käis filmiõhtul sai puudutatud ja oli peaaegu pisarates kuna see film rääkis just tema pere olukorra kohta. 

3. Kursused: Avasta ja Tähista Tervenemist ja alfa
Palve: Et avasta grupp ja tähista tervenemist kursused oleksid elumuutvad osalejate jaoks. Et alfa kursuse lõpetanud saaksid päästetud, ristitud ja liidetud koguduse pere ellu.

 

OKTOOBER 2016
1. Jutluste sari "Ärkamine algab minust" koguduses
Palve: Et koguduse sees toimuks ärkamine, mis hakkaks levima ja mõjutama ühiskonda.

2. Terminali konverents
Palve: Et Jumal juhiks õiged inimesed konverentsile, et toimuks palju elumuutvaid hetki noorte eludes. Et konverentsile eelnev üleeestiline tuur pastor Liam Parkeriga oleks õnnistuseks noortetöödele üle eesti ja aitaks neil tuld täis saada.
Palvevastus:
22.10.2016. Terminali konverents tõi üle 10 päästetud hinge. Mitmed tervenemised, paljud said prohveteerinud ja julgustatud, toimus võimas meeleparandus viimasel õhtul. Konverents oli rahvarohke, reedel oli 180 noort, mis on selle noortetöö rekordarv. Au Jumalale mida ta teeb! 
26.10.2016 Noored said nii tuld täis et hakkasid tänavatel käima evangeeliumi jagamas.

3. Alfa kursuse väljasõit
Palve: Et Alfa kursuse väljasõidul 8-9 oktoober alfa grupi liikmed avaneksid ja võtaksid vastu kristuse ja saaksid täidetud Püha Vaimuga.

4. Ärkamise film "Transformations".
Palve:  et äkamiste dokumetaalfilm "Transformations" 16 okt. õhtul võiks avada inimeste silmad ja tekitada igatusese ärkamise järgi ja tooks inimesed palvele ärkamise eest. 
Palvevastus:
24.10.2016. Noorte seas on tekkinud igatsus palvele. Nad hakkasid esmaspäeviti koos käima et ülistada ja palvetada.

5. Kursused: Avasta ja Tähista Tervenemist.
Palve: Et avasta grupp ja tähista tervenemist kursused oleksid elumuutvad osalejate jaoks ja et liituks veel õiged inimesed kursustega oktoobri jooksul. 
Palvevastus:
31.10.2016 Tähista tervenemist grupis on inimesed juba saanud nii palju muudetud ja jõudnud kaugele oma arengus.


 

SEPTEMBER 2016
1. Alfa kursus.
Palve: Et Jumal juhiks õiged inimesed kursusele ja aitaks neil pühenduda ja läbi käia kursus. 
Palvevastus: 
06.09.2016 Esimesele alfale tuli võrdlemisi suur kogus inimesi - 25in.
13.09.2015 Teine alfa õhtu läks sama võimsalt, suurusjärk samuti 25 inimest osad uued osad ei tulnud.

2. Avasta grupp
Palve: Et kõik kes on viimase poole aasta jooksul päästetud saanud, võiksid liituda grupiga ja ka need kes on alfa kursuse läbi käinud ja usklikuks saanud võiksid liituda samuti ja hakata tegema esimesi ususamme ja piibli uurimises kasvama.

3. Tähista Tervenemist
Palve: Et inimesed tuleksid kursusele ja oma südames saaksid võitu sellest kahtlusest kas sinna tulla. Et kursus oleks neid vabastav ja elumuutev
Palvevastus:
26.09.2016 Esimesel TT ülistuskoosolekul oli rahvast nii Kalju kogudusest kui Toompealt. Atmosfäär oli hea ja inimesed avatud. Palume, et kursusega liituksid veel inimesi, kes peaksid sinna tulema.

4. Jutluste sari "palve seiklused" septembris
Palve: Et see seeria ehitaks võimsalt koguduse rahva ellu isiklikku palveaega ja õpetaks neid palves võitlema.
Palvevastus:
27.09.2016 Toompea koguduses reklaamitud palveteemaline raamat "tund mis muudab maailma" on peaaegu läbi müüdud. On näha inimeste huvi ja nälga selle järgi, et õppida palvetama. 

5. Film "War Room" septembris
Palve: Et inimesed kutsuksid oma sõpru filmile ja et sellel oleks elumuutev mõju kõigile kes seda vaatavad.
Palvevastus:
18.09.2016 Filmiõhtu möödus võimsalt, kohale tuli täissaal 150in. Üks inimene parandas meelt oma elustiilist ja palvetasime, et taaspühenduda.
25.09.2016 Kellegi tuttav tuli filmi vaatama, kes küll Jeesusesse ei usu, kuid peale filmi tekkis usk palvesse ja et peab võitlema kurja vastu. Tahab tulla ka järgmisi filme vaatama.