Mis me teeme?

Paast

Paastumine on meie vabatahtlik hoidumine toidust ja joogist (kas täielikult või osaliselt), et pühenduda segamatult palvele. See on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Seega on paastumine vaimulik praktika ja Jumalaga suhte tugevdaja.

Palve- ja paastunädal 1.-30. september 2022 “Lähemale Jumalale ja üksteisele”.

Me ise ja me maa ning rahvas on kõige enam hoitud, kui me Jumala rahvana oleme Tema ligi, kuuleme Tema häält ja teeme nii nagu Tema meid juhib.

Seetõttu oleme otsustanud võtta eelseisva septembrikuu paastukuuks, mille oleme nimetanud „Lähemale Jumalale ja üksteisele“. Aegadel, mille keskel täna elame, pole midagi olulisemat, kui hoida veelgi enam Jumala ligi ja juurduda Temasse, Tema tõesse ja armastusse. Nõnda nagu pole ka midagi olulisemat, kui hoida väga üksteise ligi ja kasvada veelgi enam kokku vastastikuses armastuses, austuses ja hoidmises, aga ka ühises teenimises.

Hingevaenlane on tulnud, et hävitada sellist lähedust ja ühtsust. Nii meie kui Jumala vahel. Kuid me saame palvetada ja paastuda, et Jumala rahvas oleks üks nii Kristuse- kui üksteisega.

Paastumine on ka üks alandumise vorme, mille kinnituseks on 2 Ajaraamatus tõotus Issandalt. 2 Ajaraamat 7:14„Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“

Ülesanne, mille Issand on Toompea kogudusele andnud, on olla eesmineja. Murda lahti kõik ikked ning ahelad me linnas ja maal, et see saaks täielikult tervendatud, hakkaks õitsema ja kannaks 100-kordset vilja. Meie eeskuju saab süütama paljusid teisigi, kuid me ei saa mööda minna palvest ja paastust, millele on rajatud kogu vaimulik õitseng ja tulevik. Ja igal ühel meist on selles oma osa.

Nii kutsume teid kõiki üles palvetama ja paastuma kogu septembrikuu jooksul, et alanduda oma südameis Jumala ees ja lasta Tal välja juurida ka kogu võimalik uhkus, leigus ja patt me elust ning püüelda Tema tundmise ja kutsumise poole ning omavahelise lepituse ja ühtsuse poole. Issand valab oma Vaimu nende üle, kes Teda otsivad ja ülendab alandlikke. Olgem siis see kogudus, kes võib käia jumalikus aus ja säras.

Valige nii palju paastupäevi, kui Jumal te südamesse paneb ja andke neist teada Google ankeedi kaudu, kerides natuke alla poole. Nii saame kogu kuu koguduse rahva poolt paastuga kaetud. Aitäh!

Palveõhtu Toompea alumises saalis igal teisipäeval 18.00-20.00

MIS ON PAASTUMINE?

Paastumine on meie vabatahtlik hoidumine toidust ja joogist (kas täielikult või osaliselt), et pühenduda segamatult palvele. See on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Seega on paastumine vaimulik praktika ja Jumalaga suhte tugevdaja. Paastumine ilma palveta on näljastreik, mis ei ole piibellik. 


Jeesus õpetas paastuma ning paastus ka ise (Mt 4:2). Kuid mitte alati ei paastunud jüngrid temaga koos (Mk 2:18-19). Ometi tunnistab see tekst selgelt, et Jeesus eeldas oma jüngrite paastumist pärast seda, kui ta on taevasse võetud. Ta õpetas oma jüngreid ka paastumise osatähtsusest palvetamise kõrval. Kahel korral ilmneb tema õpetuse kontekstist palve kohta, et ta seostab seda lähedalt paastumisega: "Kui te aga paastute… ärge olge nagu silmakirjatsejad…" (Mt 6:16-17). Ilmselt ei eeldanud ta, et paastumine peaks olema jüngrite regulaarne praktika. Kuid samas tahtis ta, et paastumist ei unustataks.


Paastu uued tuuled toovad elujõudu siis, kui vana saast on välja puhastatud nii füüsilises, kui vaimses mõttes. Paastumine õpetab inimesele kannatlikkust, suurendab ta tahtejõudu ja näitab, kuidas eluraskustest üle saada. Ka aitab üle saada isekusest, ahnusest, laiskusest ja muudest halbadest iseloomujoontest – paast on positiivne distsipliin.


Paast, kui vastutuse võtmine enese eest.

- Meie ihu tervendab end sageli siis, kui järgime Jumala psühholoogilisi eluseadusi.

- Tervise säilitamine on meie endi vastutusel. Sa ei saa süüdistada teisi oma elustiilis.

- Sa ei saa ignoreerida hoiatusi, hävitades oma ihu ja oodata, et Jumal sind taevalikult hea tervise juures hoiaks. Me peame lähtuma oma ihu vajadustest, mitte oma himudest.


Paastumise vaimulikud põhjused:

- Patu eemaldamine meeleparanduse läbi.

- Ülesaamine vaimulikest kaotustest ja visiooni saamine.

- Vaimulike väärtuste ja prioriteetide taastamine.

- Vaimulik puhkus, taastus ja kinnitus Jumalas.

- Harjumuste, elustiili ja südamesoovide puhastumine.

- Meie elu ka kristliku karakteri distsiplineerimine.

- Vastutuse võtmine meie kohustustes kristlasena oma koguduses ja maailmas.

- Paastumine aitab meil loovutada oma tahte Jumalale.

- Paastumine teeb meid teadlikuks Jumala ligiolust.

- Suurenenud avatus valmistab meist kindla suuna ja eesmärgiga kristlased.

- Oleme enam valmis aktiivsemaks teenimiseks, paremini varustatud võitmaks saatanat

- vaimulikus sõjapidamises ja elama võidukat elu olles täis Püha Vaimu. 


Loe lisaks alljärgnevast:

 

Elle Kalamägi

Elle Kalamägi 

"Paastumine meditsiinilise ja praktilise poole pealt vaadatuna"

Elle on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala ja Tervisekoolis toitumisnõustaja õppe. Ta on Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige ja aseesimees, Ida Tallinna Keskhaigla dieedi/toituminõustaja (allikas: www.toitumisteraapia.ee)