Kursused

Tähista Tervenemist

Tähista tervenemist on piibellik ja tasakaalustatud programm hingelistest probleemidest taastumiseks.


Milleks on Tähista Tervenemist programm mõeldud?

•    Sõltuvused, s.h kaassõltuvus

•    Viha ja andestamatus

•    Depressioon

•    Lein

•    Väärkohtlemise, traumaatiliste sündmuste, mittefunktsionaalse lapsepõlvekodu mõjud

•    Raskete haigustega toimetulemine

•    Raskused suhetes, sh inimeste kartus, kartus end Jumalale üle anda

•    Soov kasvada Kristuses


Kuidas Tähista Tervenemist programm toimub?

12 sammu kaudu õpitakse taastama ja arendama suhteid kaasinimese ja Jumalaga. Analüüsitakse iseennast etteantud küsimuste abil, 8 piibelliku põhimõtte valguses. Jagatakse oma võitlusi väikegrupis (mehed ja naised eraldi). Palvetatakse üksteise eest. Igaüks tegeleb Püha Vaimu kaasabil oma küsimustega, ei paranda teisi vaid toetab.

 


Toimuvad kahesugused kokkusaamised

- ÜLISTUSÕHTUD, mis on kõigile avatud, toimuvad kord kuus ja kus toimub ülistus, sõnum, tunnistused, vaba vestlus väikegruppides sõnumi teemal, osadus ja palve. 

- 12 SAMMU VÄIKEGRUPID – iganädalase registreeritud osavõtjatega kogunemised, kus 7-8 kuuga töötatakse läbi Tähista Tervenemist materjal. Grupis toimub töö tunni materjaliga, kodus ette valmistatud küsimuste-vastuste jagamine, palve, osadus.


REGISTREERI KURSUSELE!

 

- INFO ja registreerimine väikegruppidesse: 

Heli Ilmjärv,  508 6520,  heliesterli@gmail.com