Kursused

Piibliõpe osaduses

Mis on Piibliõpe osaduses?

"Piibliõpe" on loodud just Sulle, kui sa oled äsja saanud kristlaseks ja tahad õppida tundma Piiblit ning kristliku usu esimesi tõdesid. Avasta kursus ei koosne loengutest vaid võimaldab Sul kristliku usu põhitõdesid ise Piiblist avastada. See on põnev teekond, kus õpid tundma Piiblit, sellest ammutama vaimulikku toitu ning ehitama tugevat vaimulikku alust oma usule. 

Mis teemasid Piibliõppes käsitletakse?

Kursuse käigus käsitletakse kümmet erinevat õppetundi:

1. Õigeksmõistmine
Jeesuse suri ja kandis meie vead, puudused ja patud ristile. Uskudes Temasse sünnime me uuesti ning saame andeks oma patud. Jumal pakub meile uue võimaluse ja me saame "uue elu". Käesolevas õppetunnis avastad Jumalaga elamise kõige olulisema lähtekoha - kuidas saada Jumala lapseks?

2. Veeristimine
Uue elu juurde koos Jumalaga kuulub ristimine, kui kinnitus ja märk sisemisest muutusest, mida Jumal meis on teostanud. Selles õppetunnis õpid tundma ristimise tähendust ja tähtsust. Sinulgi on võimalus saada ristitud usus Jeesusesse Kristusesse. 

3. Jumala Sõna
Arvatakse, et usklikud on nõrgad inimesed, kes ei saa oma eluga ise hakkama. Enamasti on vastupidi - usklikuks olemiseks on vaja jõudu ja tugevust, sest kristlase elus on hetki, kus tuleb ujuda vastuvoolus. Selleks aga on vaja sisemist tugevust. Selles õppetunnis avastad, kuidas olla usus tugev. 

4. Palve
Kuidas suhelda Jumalaga? Jumal igatseb Sinuga suhelda ja Sinul on kontakt Jumalaga läbi palve. Palve on suhtlemine Kõigeväelise Jumalaga, kes ootab, et annaksid Talle võimaluse Sind õnnistada ja sinu palvetele vastata. 

5. Püha Vaim
Jumal teab, et me ei saa olla kristlased oma jõust ja tarkusest. Selle pärast ta saatiski Püha Vaimu, et Tema oleks meie jõud elada Jeesuse jüngritena selles maailmas. Elu Vaimus tähendab lasta Püha Vaimul tegutseda meis ja meie kaudu. Selles õppetunnis õpid tundma Püha Vaimu kui isikut, Kes tahab elada Sinus täie meelevallaga. 

6. Elu Pühas Vaimus
Kuidas Püha Vaimu vastu võtta?
Eelmises õppetunnis räägitakse elust Vaimus. See on aga võimalik kui võtame vastu Jumala anni - Püha Vaimuga ristimise. Püha Vaimuga ristimise läbi võtame vastu Jumala väe, mille varal võime elada ülikülluslikku usuelu ning sellest ka teistele rääkida. 

7. Elu kahes maailmas
Jeesuse järgijatena elame me tegelikult vastupidiselt sellele, mida me enda ümber näeme. Jumala kuningriigis elame me Jumala Sõna järgi, mitte selle järgi, mida näeme. Siin õppetunnis vaatame, kuidas elada "selles maailmas", aga mitte olla "osa sellest maailmas". 

8. Kogudus
Jumal ei arvanud meid päästes, et peaksime üksinda kristlastena toime tulema. Ta lõi koguduse, kust iga inimene võib leida julgustust ja toetust, et elada võidukat usuelu. Selle õppetunni jooksul avastad koguduse kohta tõdesid, mis võivad olla elumuutvad. 

9. Andmine
Jumala soov on, et meie käsi käiks hästi kõigis meie eluvaldkondades, kaasaarvatud finantsid. Inimesed arvavad tihti, et rikkaks teeb meid see, kui palju suudame teenida. Jumala riigis on astupidi. Rikkust väljendab see, kui palju me anname - Jumalale, teistele teenimiseks ning vaeste toetamiseks. Jumal ise on andja ja Ta soovib, et meiegi elaksime andja meelsusega. Avasta andmise õnnistus. 

10. Evangelism
Kohtumine Jumalaga on Sinu jaoks elumuutev. Oled kogenud Jumala armastust, Tema abi ja juhtimist. Sinu ümber on palju inimesi, kes pole seda kogenud või on alles teel Jumala poole. Sina võid olla nendele teejuhiks. 

Kui soovid Piibliõppega liituda, siis palun kirjuta info[ät]toompeakogudus.ee