Suured küsimused

Jeesus

Kes on Jeesus?

On tohutult oluline mõista, kes Kristus on, kuna see seostub meie otsusega Teda uskuda ja Temaga ühte teed käia.

Kuid kes Ta siis on? Mis mees Ta selline on?

"Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu."
(Koloslastele 1:15)

Kui Jeesus käis tänavatel, rääkis, spekuleeris, väitles ja ideologiseeris, siis me võime ette kujutada kohalikke inimesi küsimas küsimusi "kas sa kuulsid seda...", "tema kohta öeldakse, et...", "kas sa teadsid, et...". Eriti tekkisid need küsimused selle ajastu religioossete inimeste seas ja Sõna õpetajate seas. Kus iganes Ta oli, oma suu avas või midagi tegi, oli ta tähelepanu keskpunktiks.

Kui Jeesus vaigistas tormi Matteuse evangeeliumis (8:27), siis jüngrid ütlesid: „Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

Jeesus oli võrreldamatu. Me tavaliselt püüame avaliku elu tegelasi võrrelda sarnaste isikutega ajaloos, sest meile meeldib panna inimesi kategooriatesse. Näiteks: juht nagu Winston Churchill; visionäär nagu John F. Kennedy; hoolija nagu Ema Teresa; tark mees nagu Ghandi...

Kui eelpool räägitud teema muutub meie jaoks isiklikuks, siis saab sellest kõige tähtsam küsimus, millele sina ja mina peaksime kunagi üldse vastama: Kes on Jeesus? Kes on Jeesus SINU JAOKS?

Jeesus ütles: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti" (Johannese 10:10)

 Kristuse inimlikkus annab meile enesekindlust

Tundub väga iseenesestmõistetav öelda, et Kristus annab meile jõudu ja enesekindlust. Ta on kõikvõimas, kõiketeadev ja kõikjalviibiv. Kõik autoriteet taevas ja maa peal on antud Temale. Mida me kipume eirama on see, et Kristuse inimlikkus annab meile samamoodi enesekindlust kui tema jumalikkus.

Kristuse inimlikkus ei ole aga hädalahendus, Jumala viimane võimalus päästa inimkond. Inimene on loodud Jumala näo järgi ja Jeesus Kristus on selle näo ideaalversioon.

Tema inimlikkus toetab meid, kui inimesi ja kinnitab, et Jumalal on plaan inimkonna jaoks.

Pealegi, Tema täiuslik inimlikkus näitab meile meie täispotentsiaali! On vale öelda, et "ma olen kõigest inimene," või et "nad on kõigest inimesed." Jeesus on teinud võimalikuks potentsiaali inimkonnal saada täiuslikuks - ja Ta on andnud meile oma Vaimu, kes aitab meil saada Tema sarnaseks.

Pääste

Peale eelneva teksti lugemist peaksime küsima "Mis ma pean tegema, et pääseda?" Selle küsimuse esitas Paulusele üks  vangivalvur. Vastus oli väga lihtne: „Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!” (Apostlite teod 16:31).

Kuidas siis seda teha? Jeesus vastas sellele küsimusele Johannese evangeeliumis (14:6): "Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu." Niisiis me peame uskuma, et: "igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse." (Roomlastele 10:13).

Palvetame:

Kallis Jumal,
Ma palun seda palvet, sest tean, et olen elanud valesti. Andesta mulle kõik, mis ma olen teinud valesti oma minevikus. Aita mul panna Sind oma elu Issandaks ja hoida mul fookus sellel, mis on Sinu plaan minu suhtes. Ma usun oma südames ja tunnistan oma suuga, et Jeesus on Issand ja nüüd on Ta Issand üle kogu mu elu. Aitäh, et sa päästsid mind. Aitäh, et ma olen nüüd kristlane.
Aamen


Õnnitlused! Me oleme nii põnevil sinu pärast. Kui sa tegid selle otsuse ja palusid selle palve, siis oled sa teel kõige põnevamale elule üldse! Koos Jeesusega! Kui sa just palusid selle palve ja usaldasid oma elu Jeesusele, siis palun kirjuta siia oma nimi ja e-mail, et võiksime sinuga ühendust võtta ja aidata sul teha järgmised sammud!