Mis me teeme?

NextStep õhtukool

MIS ON NEXTSTEP ÕHTUKOOL?

Kui sina tahad oma elu elada täispotentsiaalis, täisjulguses, igapäevases Jumala juhtimises, öeldes jah Jumalale, et tuua vabadust ja ärkamist igasse eluvaldkonda sinu ümber, siis see kool on sulle. NEXTSTEP ÕHTUKOOLI visioon on treenida inimesi elama Jumala poolt antud potentsiaaliga Kristuse teenimisel Püha Vaimu väes igas eluvaldkonnas. NEXTSTEP Õhtukool toimub koostöös EKNK piiblikooli ja EKNK Toompea kogudusega.


NextStep õhtukool on piiblikooli juures olev osalise koormusega piiblikool, kus sa õpid toimima üleloomulikus elustiilis, saad ületama inimeste hirmu evangeeliumi jagamisel, avastad oma vaimuannid ja tugevused ning oma tõelise identiteedi, omandad harjumuse paastuda, palvetada ja piiblit lugeda. Kursus annab ülevaate piibliraamatutest, kirikuajaloost ning seletab lahti miks me usume seda mida me usume. Omandad oskusi meeskonnatöös, juhtimises ning täiendad avaliku kõnelemise oskust.  Samuti õpetame ka tarkust elu praktilistel teemadel nagu suhted, raha, mis varustab sind just elamaks mõjukalt igas eluvaldkonnas. 

Kooli üks osa on praktiline teenimine, kus osaledes meeskonnas, saad õpitut praktiseerida. 


PRAKTILINE INFO

Kalender: Õhtukool algab esmaspäeval 3. septembril 2018 ja lõpeb juunikuu alguses 2019. Õhtukool toimub 1x nädalas esmaspäeva õhtuti 18.00-20.30

Loengud toimuvad esmaspäeva õhtuti 18.00-20.30. Lisaks kuuluvad õppeprotsessi juurde nädalavahetuste praktikad.

Kus: Õppetöö toimub EKNK Toompea keskuses Tallinnas, aadressil Toompea 3.

Õppemaks: 49€/kuus, mis sisaldab õhtusööki, õppematerjale ja eestisiseseid praktikareise.                                   

Sisseastumine:
Sisseastumiseks NEXTSTEP Õhtukooli tuleb sul täita sisseastumisavaldus ja üks soovitus vaid oma pastorilt.

Sisseastumisavaldus

Pastori soovitusankeet


ÕPPEKAVA ÜLEVAADE

Piibel

Õpilane saab ülevaate piibliraamatutest, ajaloost, piibliõppe erinevatest viisidest ning piibli rakendamise võimalustest oma elus ja teenimistöös.

Identiteet ja annid

Millised vaimuannid on Jumal just sulle andnud, kuidas neid kasutada. Mis on sinu tõeline identiteet ja kutsumine. 

Kristlik Elu 

Suhted, seks ja raha on ainult mõned valdkonnad, kus inimesed otsivad vastuseid ja lahendusi. Neid ja teisi igapäevaelu praktilisi aspekte käsitleme, et varustada õpilasi elama mõjutama ja juhtima igas eluvaldkonnas.

Teoloogia (kristlik doktriin)

Miks me usume? Mida me usume? See on õpetus inimesest, kogudusest, Jeesusest, jne. Sissejuhatus teoloogiasse on kursus, kus käsitleme kristlikku õpetust ja selle rakendamise võimalusi tänapäeva maailmas.

Üleloomulik elustiil (vaimuga täidetud elu)

Kuidas kuulda Jumala häält, Kuidas Jumal meiega kõneleb ja kuidas meie võime prohveteerida teistele. Tervenemine ja vaimulik meelevald. 

Isiklik evangelism

Mis on evangeelium ja kuidas seda teistega efektiivselt jagada. Kuidas tunnistada oma lugu. Inimeste hirmu ületamine läbi praktilise evangelismi. Milline on sinu evangelismi stiil. 

Vaimulikud distsipliinid

Õpime arendama endas harjumusi nagu: meditatsioon(mõtisklemine), palve, paast, päeviku pidamine, ülestunnistamine, ülistus.

Koguduse elu

Kogudus kui vaimulik organisatsioon. Heidame pilgu sellesse, millest koosneb koguduse  igapäevaelu, tööharud, majanduslik külg ja milline on juhtimise struktuur. 

Jüngerdamine

Kuidas toimub jüngrite tegemine koguduses, väikegrupis ning üks-ühele mentorluses.

Avalik kõnelemine

Kuidas valmistada ette kõne, mis on sõnumi edastamise võtmed ning mis teeb kõnest jutluse. 

Juhtimine

Sellest kuidas ennast juhtida, milline näeb välja efektiivne meeskonnatöö ja kuidas juhtida meeskonda ja organisatsiooni.

Praktiline teenimine

Igal nädalal tuleb õpilastel praktiliselt teenida koguduse mõnes tööharus, olles kaasas selle tööharu meeskonnaga, mis loob eelduse, et õpitut praktiseerida ja kasvada.

Praktikareisid

Kooli jooksul toimuvad reisid koos piiblikooli päevaste õpilastega kus on võimalik teises keskkonnas paari päeva jooksul koos õppida, üksteist teenida ning ulatuda välja kohaliku kogukonna inimesteni Jumala armastuses.

Coaching

Õpilase praktilise teenimisega käib kaasas Coaching kus õpilasega toimub regulaarselt vestlus piiblikooli poolt määratud Coachi poolt, mis aitab õpilasel areneda, venituda ning võtta maksimum tema praktikakohas.  

Kirjalikud tööd

Kirjalikud tööd toimuvad väljaspool klassiruumi iseõppimise (self study) vormis. 


TÄISAJAGA PIIBLIKOOL
Kui sul on huvi täisajaga NEXTSTEP piiblikooli vastu, siis info selle kohta leitav siit: www.piiblikool.ee