Mis me teeme?

Karjaste grupid

Karjaseteenistus keskendub ennekõike nende inimeste eest hoolitsemisele, kes, erinevatel asjaoludel, ei osale mõnes teenistusharus. Seda põhjusel, et luua igale ühele sobiv ja turvaline keskkond kasvamiseks Jumalas ja hoidmaks uusi ning tähendusrikkaid suhteid koguduses, perekonnas, tööl jm.

 
Iga karjasegruppi juhatab karjane/karjased või abikarjane, kes gruppi kuuluvate inimeste eest võtab sobival viisil hoolt. Meie karjaste eesmärgiks on, et iga inimene meie koguduses oleks „märgatud.“