Kursused

Isiklik Evangelism kursus

Isikliku evangelismi kursusel õpid ületama mugavusi ja barjääre selleks, et efektiivselt tunnistada ning olla hingedevõitja. Selle kursuse läbi saad treenitud nii teadmistes kui ka praktilistes oskustes, et saada paremaks Kristuse misjonikäsu täitmisel. 

 

Mida pakub isikliku evangelismi kursus?

- Saad teada, miks on isiklik evangelism oluline iga kristlase jaoks.

- Saad teada, mis takistab enamasti kristlasi kuulutamast ning õpid ületama oma takistusi nagu mugavus, hirm, oskamatus, negatiivsed kogemused, jms.

- Õpid palve olulisust evangelismis ning õpid kuulama Jumala häält ning olema sellele sõnakuulelik.

- Saad seadma isiklikke eesmärke evangelismis ning saad praktilise tõuke, et võiksid leida mentori, kes sind treenib kuulutama. 

- Leiad just enda evangelismi stiili, et saaksid selles õitseda.

- Õpid suhtlemise kunsti, kuidas ehitada usaldust, kohelda inimesi hästi ning kuulamise läbi panna nad ennast avama.

- Saad teada, mis on evangeelne sõnum, õpid seda esitama, õpid tunnistama oma lugu ning saad teada, kuidas juhatada inimest päästepalvesse.  

- Saad tarkust, kuidas ja kellega alustada vestlust, kuidas arendada vestlust ning esmaseid teadmisi järeltööst.

- Õpid, kuidas oma sõpru juhtida Jeesuse juurde.

 

Mida see kursus minult ootab ning kuidas see toimib?

- Tegemist on interneti põhise videokursusega, kus osaleja iseseisvalt omas tempos vaatab läbi kursuse eelsalvestatud videod ning täidab sellega kaasnevad ülesanded.

- Kursus koosneb 7-st sessioonist ning ühe sessiooni läbimiseks arvestatakse 2 nädalat. Kokku kestab kursus 4 kuud ning eeldab pühendumist lõpuni.

- Sessioon sisaldab 3-4 videojutlust, mis tuleks ära kuulata.

- Igas sessioonis on igapäevaseid deklaratsioone, mida deklareerida oma palveajas.

- Iga sessioon annab praktilised ülesanded, mida peaksid ellu rakendama. Selleks tuleb sul leida evangelistist mentor oma kogudusest, kes aitab sind nendes ülesannetes. 

- Kursuse läbimiseks on vaja lugeda läbi kohustuslik kirjandus:

  “Üllata maailma” - Michael Frost

  “Evangelism” - Liam Parker

Raamatud ja kursuse vihiku saad osta Toompea koguduse raamatuletist, pühapäevaste teenistuste eel ja järel (teenistuse aeg 10.30-12.00). Kui sul ei ole võimalik kohapeale tulla, on võimalik materjalid saada posti teel, kirjutades aadressile evangelism@toompeakogudus.ee või märkides see soov ära kursuse registreerimise vormis.

- Iga sessiooni järel tunnista kursuse Facebooki grupis, mida Jumal on teinud läbi selle sessiooni. Facebooki grupi liitumise lingi saadame sulle registreerimise järel e-mailile.