Järgmised sammud

Annitest

ANNITEST aitab sinul ära tunda sinu isikliku huvi, isikupära ja vaimuannid konkreetseks Jumalariigi tööks. Selleks lae alla annitest, mille saad välja trükkida ja lae samuti alla vaimuandide kirjeldused, kust saad lugeda tutvustust oma anni kohta.

Kuidas oma annid ära tunda, testida ja rakendada?
Õige teenimine – viljakas teenimine
Õiged inimesed õiges kohas õigel põhjusel?!

Kindlasti me kõik tahame, et Jumalariigi töö edeneks. Samas ei saa me öelda, et meie koguduste teenimine üleliia viljakas oleks. Suuresti on siin süüdi nn 20-e ja 80-e seadus – 20% inimestest teevad ära 80% koguduse tööst. Läänemaailmas on tehtud küllalt palju statistikat, et leida, mis põhjusel on ühe koguduse töö viljakas, teise oma jälle mitte. Nagu arvata võib, on siin suuresti võtmeküsimuseks inimeste panustamine – ( ). Kui võrrelda erinevaid kogudusi – edukaid, keskmiseid ja taandarenevaid, siis selgub, et täisajaliste töötegijate % on neis kõigis u 1-3% koguduse liikmetest. Palgalisi on igal pool laias laastus sama palju. Küll aga on suur vahe selles, kui palju on neid inimesi, kes ilma tasuta n.ö vabatahtlikena koguduse tööst osa võtavad. Taandarenevates kahanevates kogudustes on aktiivsete koguduseliikmete % u 20, kasvavates kogudustes aga üle 40, koos väljapool kogudust misjonitööd tegevate inimestega aga 60.  Seega, kui kogudusetööst võtab aktiivselt osa iga viies liige, siis pole kasvu oodata. Kui kogudus tahab olla viljakas ja kasvav, siis peaks vähemalt iga teine aktiivselt kaasa lööma, ideaalselt aga igaüks. 

            Enamus kristlasi tahab teenida. Või vähemalt enamus kristlasi teab, et nad peaksid teenima. Aga paljud kristlased ei tea, kuidasnad peaksid teenima. (Kalju ankeet)

            Me kõik oleme kindlasti kuulnud kümneid kordi öeldavat, et Jumalal on iga inimese jaoks (hea) plaan. Küsimus on nüüd selles, kuidas seda plaani ära tunda. Mis puutub teenimisse, siis selles osas on Jumal meis juba üht-teist paika pannud. Ta on meile kõigile andnud vaimuannid, ja mitte ainult. Jumal on meile igaühele andnud midagi väga väärtuslikku. Ja nagu me teame tähendamissõnast talentidest, loodab Jumal oma investeeringutest ka tulu saada. Et tulu oleks kõige suurem, peaks iga inimene Jumalariigi töös tegema just seda, milles ta on kõige tugevam, seda, milleks Jumal on andnud talle parimad eeldused. (illustr. vankrist)

Kuidas võiksime siis avastada selle väärtuse, mis Jumal meisse on pannud ja mida see ütleb meile?

Me võime teenimise eelduseid näha kolmes osas. 

Esmalt:

Meil kõigil on huvi ja innustustegeleda teatud asjadega, samas on mitmeid valdkondi, mis meid sugugi ei sütita. Huvi ja innustus näitavad, KUSsa peaksid teenima. Erinevad tööd ja töövaldkonnad võivad inimese jaoks olla kas koormaks, unistuseks või kutsumuseks. Inimeses olev innustus on nagu emotsionaalne energia, mis rakendub vaid teatud ala(de)l. Vahest ei oska me sellele loogilist vastust anda, aga midagi on, mis sind mingil alal lausa kannustab teenima. Inimese innustus võib olla seotud teatud inimgrupiga, teemaga või rolliga. (N.lapsed/vanurid, haridus/majandus, inimesed/tehnika jne.)  Kui me kõik tunneksime tõmmet ühe ja sama asja suhtes, siis jääks suur osa tööd tegemata. Seepärast on Jumal meisse ka pannud erinevad huvid. Kui inimene teab oma huvi ja teenib just selles valdkonnas, siis see suurendab tema motivatsiooni ja ta on sel alal ka viljakas. Seega on oluline kindlaks teha meie huvi ja ind.  Huvi ja innustusega aga asi ei piirdu.

Teiseks:

Jumal on igale usklikule andnud vaimuannid. Vaimuannid on Jumala poolt igale kristlasele antud võimed teenida asjatundlikult. Seega osutavad vaimuannid sellele, MIDAma pean tegema. Ei ole olemas paremaid ega halvemaid ande, on lihtsalt erinevad annid. 1Kr 12:11 ütleb, et “kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaüheleeriosa, nõnda nagu tematahab.”  ß  igaühele

Ei tohi segamini ajada huvi ja andi. Inimesel võib olla ükskõik milline huvi ja ükskõik milline and. Need on erinevad asjad. Näiteks võib inimesel olla sisemine tahe teenida neid, kes ei tunne Kristust, kuid evangelisti anni asemel on tal hoopis administreerimisand. Nii võiks ta tegeleda näiteks evangeelse tegevuse organiseerimisega.    Vaimuandon siis Jumala poolt antud võime teha teatud konkreetset Jumalariigi tööd efektiivselt ja viljakalt.  

Kolmandaks

eripäraks iga inimese juures on tema isikupärane laad. Isikupärane laad näitab inimese temperamenti ja olemust. Mõned inimesed tuginevad rohkem faktidele ja mõistusele, teised aga rohkem intuitsioonile. Mõned on enam organiseeritud, teised rohkem spontaanset tüüpi. Mõned on enam orienteeritud inimestele, mõned jälle ülesannetele. Neid eripärasid tundma õppides saab igaüks teada, KUIDASta peaks teenima. 

Jumalariigis on tööd palju. Et aga õiged inimesed oleksid õiges kohas, on igaühel vaja teada oma huvi, vaimuande ja isikupärast laadi. 

            Et seda teada saada, selleks on meil teile pakkuda vastav test – annitest. (demo)

Mis on annitesti mõte?Testi eesmärk on see, et inimene õpiks selle kaudu iseennast paremini tundma. Inimene, kes ennast paremini tunneb, oskab ka paremini kasutada seda potentsiaali, mis Jumal temasse on pannud.   Kindlasti ütleb selle peale mõni, et ma tunnen ennast küll.  Oled Sa kindel?  Meie elutempo on kiire ja me elame tõelises infotulvas. Vaevalt, et keegi ennast eriti süstemaatiliselt analüüsib. Elu on selleks liiga kiire ja meie mõtted hõivatud liiga paljude asjadega. Siin tulebki meile appi test oma suunavate küsimustega. 

Test on jaotatud kolme ossa. Nagu juba arvata võite, on nendeks huvi ja innukuse hindaminevaimuandide hindamine ning isikupärase laadi hindamine.  

Iga osa kohta on seletused juures, nii, et midagi keerulist siin ei ole. 

            Kõige mahukam on vaimuandide osa, aga see on ka kõige tähtsam. (näita tabelit!) Vaimuandide osas võib tekkida küsimus, miks neid on siin loetletud 23 ja mitte vähem ega rohkem. [seletus– VA nimekirjad UT-s (Rm 12; 1Kr 12) + mujal Piiblis esile tulevad annid]

            Antud käsitluse järgi on vaimuannid jaotatud 5-e rühma.

(kommentaarid Üleloomulike andiderühma kohta – keeltega rääkimine)

(kommentaarid teiste andide kohta, N.evangelismiand, juhtimis- ja karjaseand, prohvetiand)

Midagi keerulist testi täitmisel ei ole. Testi täitmiseks tuleb vaid kulutada natuke aega (1-2 tundi). Te olete võtnud terve tänase päeva – toonud selle ohvriks … Jumalariigi nimel. Võtke veel 2h ja nii te saate tänasest kursusest kogu kasu kätte..

Soovin teile kõigile jumalikku tarkust olla hea majapidaja Jumalariigis.