Üritused

19.09.202218:00 / Toompea 3Abielukursus

Mis on abielukursus?

Seitse sessiooni, mille eesmärk on aidata paaridel oma suhtesse investeerida ja luua tugev abielu.

Nicky ja Sila Lee (UK Holy Trinity Brompton kirkik) abielukursuse eestvedajad on selle loonud paaridele, kes otsivad praktilist tuge oma suhte tugevdamiseks. Kursuse eesmärk on aidata paaridel oma suhte alustalad muuta tugevaks, õppida efektiivsemal viisil omavahel suhtlema ja erimeelsusi lahendama.

Kellele see on mõeldud?

Abielukursus on suunatud paaridele, kes soovivad oma suhet tugevdada. Mõni paar läbib kursuse, et sihilikult investeerida paarisuhtesse, teised võtavad fookusesse juba esile kerkinud väljakutsed. Mõlemal juhul, kursusel varustatakse paare praktiliste ideede ja suhtlusviisidega, kuidas luua suhe, mis kestab elu lõpuni.

Abielukursus on kristlikele põhiväärtustele üles ehitatud, kuid mõeldud kõigile paaridele olenemata seotusest või mitte seotusest kirikuga.

Kogemused

99% osalenutest on öelnud, et kursuse läbimine on nende suhet positiivselt mõjutanud.

73% osalenutest on kogenud suhte märkimisväärset arengut, edusamme.

Mida kursuselt oodata?

1. Iga sessioon algab kahekäigulise õhtusöögiga, et veeta ühiselt aega ja sisse elada.

2. Loengu vaatamine. Loeng kestab ca 45min, millele lisanduvad pausid, kus paarid saavad omavahel arutada. Iga loeng arutleb erinevaid teemasid, kus jagatakse päris kogemusi, ekspertide hinnanguid ja vastavat õpetust.

3. Paari omavaheline arutelu, kus privaatselt rääkida teemadest on märkimisväärse tähtsusega.

Teemad

Õppetund 1 – Tugevate aluste rajamine

Õppetund 2 – Suhtlemise kunst

Õppetund 3 – Konfliktide lahendamine

Õppetund 4 – Andestuse vägi

Õppetund 5 – Perekonna mõju – minevik ja olevik

Õppetund 6 – Hea seks

Õppetund 7 – Tegudes väljenduv armastus

Läbiviijad

Jaan ja Geiu Lorens

Timo ja Eva Lomp

Meie eesmärk on jagada oma kogemusi ning luua paaridele mugav õhkkond, toetada neid, kuid me ei ole paarisuhte nõustajad. Kui tekib spetsiifilisema nõustamise vajadus, suuname paari vastavate inimeste juurde.

Asukoht

Harjuoru kohvik, Toompea 3.

Maksumus

140€ paari kohta, mis katab õhtusöögi ja kursuse vihiku kulu. Tasumine kohapeal või tehes ülekande Toompea koguduse arvelduskontole:

Saaja: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea kogudus

Konto: EE092200221001138475 (Swedbank)

Märksõna: "Abielukursus"

Vaata kursuse tutvustavat videot:

Registreerimine allolevas vormis: