Kes me oleme?

Visioon

... on   o l l a   m õ j u k a s    s u u n a n ä i t a j a 
 o m a    l i n n a s    i g a l    t a s a n d i l.

 Selleks:

  • näitame eeskuju ja oleme nähtavad;
  • mõjutame oma ühiskonda Kristuse suunas.


Visiooni ellu viimist teostab iga koguduse liige nii oma isiklikus elus igapäevaselt kui ka koguduse teenistuste kaudu, milles ta osaleb.

Visiooni elluviimise eest on vastutavad koguduse pastorid ja seda toetab koguduse juhtkond.