Mis me teeme?

Palve

Jeesus jättis meile tõotuse "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse," (Matteuse 7:7)

Kui sul on mõni eluvaldkond, mille eest tahad, et me palvetaksime, siis kirjuta meile julgelt!


 

Palvekoosolekud toimuvad igal teisipäeval kell 18.00 Toompea koguduse (Toompea 3) alumise korruse väikeses saalis. Palvetame koguduse, Eestimaa ning isiklike vajaduste eest. 

Kui sul pole võimalik liituda teisipäeviti, siis julgustame sind palvetama omal valitud hetkel. Selleks oleme pannud siia lehele igakuised palveteemad. Kui sul on endal palvesoov, siis kirjuta sellest emailile: palve@toompeakogudus.ee

TOOMPEA KOGUDUSE PALVETEEMAD

APRILL 2022

 

1. SEITSE ÜHISKONNA MÄGE

- Palvetame, et Eesti valitsus, ministrid ja Riigikogu oleksid õiglased ja jumalakartlikud. Palvetame Jumala tarkust ja juhtimist Tallinna linnaosavalitsustesse. (1 Tm 2:1-2)

- Palvetame, et meedias valitseks tõde. Palvetame, et trükimeedia, internetimeedia, telemeedia ja raadiomeedia edastaksid rahvale puhast ja moonutamata tõde ja Jumala Sõna. (Js 52:7)

- Palvetame, et ärimaailma ja ettevõtete juhtivmeeskonnad muutuksid jumalakartlikuks ning et ettevõtlusmaailmas ja töökohtades valitseks Jumala Kuningriigi kultuur ja seadused. (Rm 12:2)

- Palvetame, et haridusasutused muutuksid jumalakartlikuks. Palvetame, et lasteaiad, koolid, ülikoolid ning sotsiaalkeskused täituksid kristlike õpetajatega ning õppekavades muutuks tavaliseks Jumala Sõna õpetus ja palvekoosolekud. (Õp 22:6)

- Palvetame, et meelelahutus ja kultuurivaldkonnad propageeriksid Jumala austamist. Palvetame, et kunst, muusika, sport, mood, kino, teater ning kultuuriüritused väljendaksid Jumala ilu ja suurust ning see kõik teeks Ta nime suureks. (Fi 4:8)

- Palvetame, et perekonnad oleksid jumalakartlikud. Palvetame tugevaid abielusid ning tugevaid peresid. Palume seda ennekõike ka ühiskonna juhtidele ja eliidile, kes seaksid eeskuju. (Kl 3:12-14)

- Palvetame Tallinna koguduste eest ning nende pastorite eest, et Kristus saaks kogudustes võimsalt kuju ja teostaks oma missiooni. (Ef 2:19-22)


2. LIHAVÕTTEAKTSIOON 11-17 aprill

- Palvetame, et Jumal avaks südameid evangeeliumile nende seas keda aitame toidupakkidega kesklinna perede hulgast. 

- Palvetame et rist=armastus plakatid bussipeatustes ning delfis/postimehes ulatuks paljude inimesteni ning need sõnumid kõnetaksid ja et tuleks võimas meeleparandus ja Jumalakartus Tallinna ja eesti rahva seas. 

- Palvetame, et ülestõusmispühade tunnistused rist.ee lehel kõnetaks võimsalt eesti inimesi ja ülestõusmispühateenistused oleks täidetud võimsa Jumala armastuse väega ja tuleks esile päästmisi

 

3. KODUGRUPID

- Palvetame et tõuseks üles uued kodugrupid, kus inimesed saavad üles ehitatud ja hakkavad ise jüngerdama.

 

4. ABIELUKURSUS 2. mai

- Palvetame, et õiged paarid tuleksid abielukursusele, nii kirikust kui ka ühiskonnast, just need kes vajavad seda. 

- Palvetame et see kursus ehitaks nende paarisuhtele tugeva vundamendi, ning et nende abielu ja pereelu õitseks hästi.

- Palvetame, et paarid kes tulevad ühiskonnast, jõuaksid ka kirikusse ning nad kogu perega saaksid päästetud. 

VEEBRUAR 2022


1. KOGUDUSE TEGEVUSED

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meestetöö ja abielukursuse pärast. Palume, et Jumal tõstaks üles, tugevad jumalakartlikud pered.

 

2. ALFA KURSUS 8. Veebruar

Palvetame, et õiged inimesed tuleksid alfale, et nad saaksid päästetud, terveks ja vabaks, ning hakkaksid vaimulikult kasvama peale kursust.

 

3. JERUUSALEMMA PALVUSHOMMIKUSÖÖK 15-16 veebruar

Palvetame, et paljud juudid jõuaksid oma kodumaale tagasi ja Jumala kaitse oleks Iisraeli üle, ning et paljud maad k.a. Eesti toetaks Iisraeli. Palvetame, et Jumal liidaks vaimulikud ja riigikogu ühte et sünniks Jumalakartlik valitsus eestimaal.

 

4. KODUGRUPID

Palvetame, et Jumal tõstaks üles uusi kodugruppe üles, et koguduse liikmed saaksid kõik osaleda kuskil grupis, ega pea jääma üksi. Palume, et rohkem inimesi avaks kodusid.


JAANUAR 2022


1. KOGUDUSE TEGEVUSED

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meestetöö ja abielukursuse pärast. Palume, et Jumal tõstaks üles, tugevad jumalakartlikud pered.

 

2. ALFA KURSUS 8. veebruar

Palvetame, et õiged inimesed tuleksid alfale, et nad saaksid päästetud, terveks ja vabaks, ning hakkaksid vaimulikult kasvama peale kursust.

 

3. KODUGRUPID

Palvetame, et Jumal tõstaks üles uusi kodugruppe üles, et koguduse liikmed saaksid kõik osaleda kuskil grupis, ega pea jääma üksi. Palume, et rohkem inimesi avaks kodusid.


DETSEMBER 2021


1. KOGUDUSE TEGEVUSED

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meestetöö ja abielukursuse pärast. Palume, et Jumal tõstaks üles, tugevad jumalakartlikud pered.

 

2. ADVENDIAKTSIOON 20-23. DETS

Palvetame, et sellel nädalal suurperedele toidupakkide edastamisel avaneksid võimalused vestlusteks ja palveteks, ning et palume päästet nendele peredele. Palvetame, et külastustel asutustesse, saaksid inimesed terveks, päästetud ja sõna läbi Jumalale lähemale. Palume, et asutuste uksed avaneksid koguduse tiimidele.

 

3. JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS VIKERRAADIOS

Palvetame, et Jõuluõhtu jumalateenistus 24dets oleks võitud, sinna tuleks palju inimesi ja uskmatuid, ning vikerraadio otseülekande läbi saaks sõna muutma paljude kuulajate elusid


NOVEMBER 2021 


1. KOGUDUSE TEGEVUSED

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meestetöö ja abielukursuse pärast. Palume, et Jumal tõstaks üles, tugevad jumalakartlikud pered.

 

2. ADVENDIAKTSIOON 20-23DETS

Palvetame, et sellel nädalal suurperedele toidupakkide edastamisel avaneksid võimalused vestlusteks ja palveteks, ning et palume päästet nendele peredele. Palvetame, et külastustel asutustesse, saaksid inimesed terveks, päästetud ja sõna läbi Jumalale lähemale. Palume, et asutuste uksed avaneksid koguduse tiimidele.

 

3. JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS VIKERRAADIOS

Palvetame, et Jõuluõhtu jumalateenistus 24dets oleks võitud, sinna tuleks palju inimesi ja uskmatuid, ning vikerraadio otseülekande läbi saaks sõna muutma paljude kuulajate elusid.


OKTOOBER 2021

 

1. ALFA KURSUS

Palvetame, et Jumal saadaks õiged inimesed kursusele, et nad oleks avatud, saaks päästetud, tervendatud, vabastatud ja Püha Vaimuga täidetud, ning saaksid pühendunud Jeesuse järgijateks. 


2. KOGUDUS

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meeste töö pärast. 


3. “MILLINE ON TAEVAS” SEERIA OKTOOBRIS

Palvetame, et selle seeria jutlused, tunnistused ja raamatud jõuaks paljude inimesteni, nad tuleks kogudusse (või vaataks onlines) ning saaksid päästetud ja Jumala lasteks.


SEPTEMBER 2021


 

1. ALFA KURSUS

Palvetame, et Jumal saadaks õiged inimesed kursusele, et nad oleks avatud, saaks päästetud, tervendatud, vabastatud ja Püha Vaimuga täidetud, ning saaksid pühendunud Jeesuse järgijateks. 


2. KOGUDUS

Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi, vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste, meeste töö pärast. 


3. 30 PÄEVA PAAST septembris Tallinna linna eest.

Palvetame, et Jumal tõstaks üles igas linnaosas palvegruppe, evangeelseid gruppe ja jüngerluse gruppe, ning palvetame, et Issand valmistaks iga linnaosa uskmatuid ette päästmiseks


4. JUMALATEENISTUSED

Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud ja päästetud!


5. KODUGRUPID

Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima.


6. EVANGELISM

Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus on teinud.