Mis me teeme?

Nõustajad ja tegevusvaldkonnad

Tiiu Andreas

Tiiu AndreasNõustan koolilapsi ja nende vanemaid kooliprobleemide korral.
Laste- ja nende vanemate suhteprobleemid, kooliprobleemid ja eluraskused puudutavad mu südant ja olen lahkesti valmis Jumala abiga kaasinimeste muresid kuulama ning lahendusi leidma.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuurharidus erialal koorijuhi lisaerialaga.
Alates 2007.a.  kuni siiani töötan koolis õpetajana ja läbinud mitmeid kooliprobleeme- ning laste erivajadusi käsitlevaid koolitusi. Vajadusel nõustan koolis lastevanemaid nende soovi korral. 
Olen läbinud erinevaid nõustamisalaseid koolitusi koguduses töötamise perioodil ja oma tegevuse käigus nõustanud lapsi kui ka täiskasvanuid.
Õppisin EKNK Suurupi Piiblikoolis ja lõpetasin selle 1993.a. 
Alates 1992 – 2007.a. tegutsesin koguduses lastetöö juhina ja 2004.a. ordineeriti mind lastepastoriks.

Riina Lilleorg

Nõustan lapsi ja annan nõu pereprobleemide korral.

Erialaliselt olen õppinud Tallinna Pedagoogilises  Seminaris noortetöö juhtimist, täiendkoolitusena klienditeenindust ja raamatupidamist.   
Lisakoolitusi olen saanud psühholoogia alal: Hoiakute ja käitumise kujundamine stressi ja konfliktide ennetamiseks, konfliktsituatsioonidega toimetulek ja professionaalne suhtlusprotsessi.
Olen suure pere ema  ja põhiline minu aeg kuulub minu lastele, samas püüan olla hea kaastööline oma abikaasale, töötades tema firmas raamatupidajana.
Alates 2001 aastast EKNK (Tallinna) Toompea koguduse liige ja olen tegelenud sellest ajast laste pühapäeva kooli tööga. 

Juta Tiikmaa

Juta TiikmaaNõustan vanemaid inimesi, soovin kuulata ja palvetada  koos sinuga, et aidata sind sinu muredes ja probleemides. Vajadusel teen kodu ja haiglakülastusi.
Olen lõpetanud EKNK piiblikooli, Metodisti Usuteaduste Teoloogiline Seminar, hingehoiu koolituse ja läbinud diakoni ja kaplanite täiendkoolituse.
Eesti  Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea kogudusse kuulun 1992.a.
Töötan trammijuhina.
Koguduses töötan mitmes valdkonnas vabatahtliku kirikuabilisena, eest palvetajana, kiriku kirjandusmüügiga ja Eesti Healing Room palvekliiniku töötajana.


Marek Jallai

Marek JallaiMinu nõustamisvaldkonda kuuluvad ettevõtjad.
Mulle meeldib aidata ettevõtte alustamise, arendamise ja turundamisega seotud küsimustes.
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli, ehitusinseneri erialal. Olen õppinud 2 aastat Tartu Elu Sõna Piiblikoolis
Olen ettevõtja ja ettevõtte juht. Olen  Rahvusvahelise Kristliku Kaubanduskoja Eesti osakonna juhataja.
Koguduses tegelen ettevõtjate väikegrupi töö korraldamisega.
 
 

Elna Reest

Elna ReestNõustan sotsiaalprobleemide korral, kuidas leida abivahendeid sotsiaalvaldkonnas edasiliikumise toimetulekuks sotsiaalsfäärides.
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal 2009.      
Lõpetanud EKNK Suurupi Piiblikooli ja saanud erinevaid koolitusi pedagoogika valdkonnas.
Töötan  lastekodus sotsiaaltöötajana.
Koguduses löön kaasa koduõhkkonna abiliste teenistuses ja olen tegev kohviku meeskonnas.
 

Kairit Vagane-Tuisk

 

Kairit Vagane-TuiskNõustan teismelisi ja igas eas naisi erinevate probleemide korral, samuti inimesi, kes võitlevad haigustega ja nende lähedasi.
 
2002.a. lõpetasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris sotsiaalpedagoogika eriala.
 
Alates 2013.a. osalen Tallinna Ülikoolis 2-aastasel  kunstiteraapia täiendkoolitusel. 
 
Aastast 1997 olen  vabatahtlik kriisinõustaja usaldustelefonis. 
 
Olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi psühholoogia, nõustamise ja hingehoiu alal.