Jaanuar

Uue aasta esimesel laupäeval, 7.01.2012 kogunesid Naiste Kohvil käijad tavapäraselt Toompea koguduse lastesaali. Uut aastat tahaks ikka õigesti alustada ja mis oleks parim viis seda teha, kui häälestada oma meeled Jumalale. Seetõttu oli meie aasta alguse teemaks valitud „Meie julgus palves“ ning teema lahtirääkijaks ja oma rikkalikust pagasist kogemusi jagama palutud EKB Liidu Naistöö juht Karin Raja. Karin pani kohalolijaile südamele, et ükskõik mille pärast paludes tuleks kõigepealt selgeks teha, mis on Jumala tahe. Vahel meie palve igatsused on nii täis meie tahet, et me ei kuule Jumala tahet. Vahel me ütleme:“ Kui Jumal tahab…“, tegelikult me ei uuri välja, mis on Jumala tahe. Vahel jällegi liiga tihti aktsepteerime Jumala Sõna, kuid ei tee selle järgi. On siis nii, et ühed vaatavad oma tunnetust, kuid jätavad sõna kõrvale. Teised on sõnas kinni, kuid ei kuula sisemist häält.
Tegelikkuses peaks valitsema tasakaal. Kui me pole kindlad Jumala tahtes, siis meil puudub ka julgus paluda. Jumal vastab, kui valime õige tee, selle, mida Jumal ütleb, et teeksime, siis meid järgivad ka meile antud tõotused, mis on Piiblis.

Tehkem siis kindlaks Jumala tahe Tema Sõna ja meie sisemise tunnetuse kaudu, et võiksime julgusega Jumala ette minna ja Temalt paluda, mida vajame.

Õnnistatud Uut Aastat kõigile! Täitugu Tema tahe meie elus sellel aastal!

Naiste Kohvi meeskonna nimel,
Maire Lilleorg